Disclamer

 

Bij R. van Es Assurantiën houden wij met grote zorg onze website bij. Helaas zijn onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen informatie niet altijd te voorkomen. Rechten ten aanzien van prijswijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om deze website en diens inhoud zonder bericht te wijzigen. Aan de inhoud van de op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt R. van Es Assurantiën conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De tekst van ons privacy statement, met daarin ook onze privacy policy, wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is ook te raadplegen via www.rvanesassurantien.nl/privacy.Contact

B.A.G. Assurantiën en Vastgoedadviseurs
Emmalaan 6b
3732 GM de Bilt
T. +31 (0) 30 2270 533

@: wilco@bag-vastgoed.nl